+421 41 4364 235

Kontaktné osoby

Pavol Gašparík
obchod s guľatinou
+421 907 667 911
Ján Gašparík
drevostavby
+421 905 847 963
Stanislav Gašparík
služby v lesníctve
+421 905 731 647
Katka Gašparíková
ekonomický úsek
+421 908 242 339