+421 41 4364 235

Vizualizácie

Realizácie

Pôdorys

Vzorový nízkoenergetický dom

Spoločnosť Gasparik, s.r.o. vyrába nízkoenergetické domy, ktoré spájajú exkluzivitu masívneho zrubu a výhodu úspory energie sendvičových drevostavieb. Skladba obvodového plášťa našich nízkoenergetických domov pozostáva zo steny z lepených hranolov, ktoré sú spájané dvojitým až trojitým profilom pero-drážka. Táto konštrukcia má výborné vlastnosti z hľadiska neprievzdušnosti, čo máme overené laboratórnou skúškou
Zastavaná plocha 435 m2
Obytná plocha 595 m2
Skladba obvodového plášťa 1NP hranol 140mm+Steico Flex 160mm+Steico Protect 40mm
Skladba obvodového plášťa 2NP hranol 140mm+Steico Flex 160mm+Steico Protect 40mm

Realizácie