Drevo ako stavebný materiál má niektoré výnimočné vlastnosti. Je ľahké, pružné, pevné, má malú tepelnú vodivosť, výborné akustické vlastnosti. 

Drevo je na dotyk teplý materiál, pri nižších teplotách v miestnosti „nesála chlad“. Napriek mnohým predsudkom má drevo aj výborné protipožiarne charakteristiky. Vhodne navrhnutá drevená stenová konštrukcia má požiarnu odolnosť IPE 120min. To znamená že priamy oheň môže pôsobiť na stenu po dobu 120 minút , kým stena stráca svoju únosnosť. Drevo je obnoviteľný prírodný materiál a samotná výroba a výstavba drevenice minimálnym spôsobom ovplyvňuje životné prostredie. Energia potrebná na výrobu drevostavby je niekoľkonásobne nižšia ako pri murovanom dome. Vhodnou kombináciou zrubovej masívnej steny a vonkajšej tepelnej izolácie je možné postaviť aj drevostavbu vhodnú do mestského prostredia.