Službami v lesníctve sa zoberáme od roku 1991 na Slovensku a od roku 2004 máme svoje stále miesto na nemeckom a rakúskom trhu. 

Naša firma pracuje pre viaceré lesné závody. Jedná sa o združenia drobných vlastníkov lesa, veľkých súkromných vlastníkov, komunálne, cirkevné a štátne lesy. V prípade Vášho záujmu Vám radi pošleme naše aktuálne referencie.

Našou silnou stránkou je odborne vyškolený personál a technické vybavenie

Pre zabezpečenie požadovanej kvality pestovných a výchovných procesov pri obhospodarovaní lesa je absolútne nevyhnutný kvalifikovaný a spoľahlivý personál. Preto kladieme v našej spoločnosti veľký dôraz na pravidelné preškolovania kde sa pracovníci učia pracovať tradičnými aj modernými metódami overenými v praxi.

Ukážku lesníckých prác môžete vidieť na nasledovnom videu:

Gašparík Služby v lesníctve 2022
link

Technické vybavenie je ďalším dôležitým predpokladom zabezpečenia kvality pracovných procesov v lesnej pestovnej činnosti. Vďaka našej komplexnej technickej vybavenosti dokážeme v konkrétnych pracovných podmienkach zvoliť najvhodnejšiu pracovnú metódu a postup, čo zvyšuje kvalitu a efektivitu našej práce. Aj v tomto prípade sa snažíme pracovať nielen tradičnými ale aj inovatívnymi metódami.

Individuálny prístup

Skúsenosti z praxe hovoria že aj keď pestovanie a hospodárska úprava lesa sa riadia platnými pravidlami, každý lesný hospodár má svoj vlastný individuálny pestovateľský koncept. Našou úlohou je osvojiť si predstavy a ciele nášho zákazníka (lesomajiteľa) a tieto v praxi čo najprecíznejšie realizovať.

Certifikácia

V súčasnosti je takmer 100 % lesov v Nemecku a Rakúsku certifikovaných podľa PEFC prípadne FSC. Legislatívny tlak na to aby v takto certifikovaných lesoch mohli pracovať len certifikovaní dodávatelia sa v priebehu posledných rokov výrazne zvýšil a má stúpajúcu tendenciu. Z tohto dôvodu naša firma prešla certifikačným procesom a v súčasnosti vlastní certifikát DFSZ. Tento firme ktorá ním disponuje zabezpečuje, že môže pracovať v lesoch certifikovaných podľa PEFC a FSC. Týmto sme splnili ďalšiu dôležitú požiadavku nielen pre naše udržanie sa na trhu, ale aj pre ďalší rozvoj.

Referencie

Naša firma pracuje pre viaceré lesné závody. Jedná sa o združenia drobných vlastníkov lesa, veľkých súkromných vlastníkov, komunálne, cirkevné a štátne lesy. V prípade Vášho záujmu Vám radi pošleme naše aktuálne referencie.