Naša firma je najväčší výrobca drevených impregnovaných stĺpov na Slovensku. 

Používajú sa na stožiare oznamovacích, telekomunikačných a energetických vedení, výstavbu chmeľnicových konštrukcií, prípadne na iné účely v stavebníctve a poľnohospodárstve. Sú impregnované. Po impregnácii sú stĺpy v exteriérových expozíciách odolné voči poveternostným vplyvom a biologickým škodcom.