Inteligentna inovácia 2022 Gasparik

Archivne projekty:
Projekt 2021
  

Názov projektu: Inteligentná inovácia v podniku Gasparik s.r.o.

Operačný program: 313 000 Operačný program výskum a inovácie

Kód výzvy: OPVal-MH/DP/2018/1.2.2-21

Popis projektu:

Verejné obstarávanie projektu:

Názov zákazky 01: Obstaranie linka omietacia

Podklady pre verejné obstarávania na stiahnutie TU. 

Záznam z vykonaného prieskumu trhu nájdete TU (.pdf).  

 

Názov zákazky 02: Obstaranie linka na spracovanie reziva z guľatiny

Podklady pre verejné obstarávania na stiahnutie TU. 

Záznam z vykonaného prieskumu trhu nájdete TU (.pdf).

Archív projektov.

rok 2013 -2014