VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: Gasparik, s. r. o.;

Názov zákazky: Obstaranie omietacej linky.

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je omietacia píla s príslušenstvom. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj kompletné súťažné podklady nájdete TU.  

Aktualizácia 27.05.2021
Záznam z vykonaného prieskumu trhu nájdete tu: PDF

Jednotlivé súbory výzvy:
Zadanie verejného obstarávania 01 – omietacia linka (.pdf)

Návrh zmluvy – omietacia linka (.doc)

Kúpna zmluva Príloha č.1 (.xls)

Kúpna zmluva Príloha č.2 (.xls)

Kúpna zmluva Príloha č.3 (.doc)


Lehota na predkladanie ponúk: do 25.05.2021, 10:00 hod.“