Našim cieľom je dosiahnuť stav, kedy si zákazník automaticky spojí firmu Gasparik s.r.o. s našim mottom. Kvalita, rýchlosť a spokojnosť.

Spoločnosť Gasparik, s.r.o. je rodinná firma. Tým že sme si naše meno zvolili za názov firmy, zobrali sme na seba zodpovednosť robiť našu prácu kvalitne, vyrábať výrobky a poskytovať služby, ktoré budú prinášať spokojnosť našim zákazníkom.

Spoločnosť vznikla v roku 1991. Zameriava sa najmä na výrobu drevostavieb, výrobu impregnovaných drevených stĺpov, palisád a drevených protihlukových stien. Sme významným spracovateľom dreva v regióne Kysuce. Naša spoločnosť sa snaží o trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a preto vo svojom výrobnom procese používa recyklované materiály – drevo, drevovláknitá izolácia, konopná izolácia, drevoštiepka, ekologické oleje.

Naša firma sa organizačne delí na tri strediská. Ktoré vznikali postupne od roku 1991 až do súčasnosti:

Drevosklad

– je najdlhšie fungujúce stredisko. V roku 1991 sme začali so spracovaním drevenej hmoty. Vyvážali sme piliarsku guľatinu a stĺpové útvary, ktoré sme obchodovali na domácom aj európskom trhu. Postupne sme vybudovali technológiu na frézovanie a impregnáciu drevených stĺpov pre nadzemné vedenia v SR. Sme držiteľmi certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 a systému manažérstva environmentu STN EN ISO 14001:2016 . Naše stĺpy predávame do väčšiny európskych krajín.

·         obchod s guľatinou

·         výroba drevených stĺpov

·         výroba drevených palisád

·         výroba protihlukových panelov

·         výroba panelov proti oslneniu

 

 

Doplnkovou výrobou sú drevené palisády používané v záhradnej architektúre. Od roku 2000 vyrábame drevené protihlukové steny a panely proti oslneniu, ktoré sa používajú na ochranu pred hlukom v lesnej a železničnej doprave. Stredisko Drevosklad spracuje ročne cca 30 000m3 drevenej hmoty, prevažne smreku, jedľa a vyrobí 5000m3 stĺpov, 1000m3 palisád a niekoľko tisíc m2 protihlukových stien.

Drevostavby

Stredisko vzniklo v roku 2005. Hneď od začiatku sme sa začali orientovať na drevostavby zrubového typu. Našim cieľom bolo ponúknuť zákazníkovi kvalitný zrub, ktorý je možno postaviť rýchlo, čo je veľmi častá požiadavka. Chceli sme sa odlíšiť od ostatnej konkurencie, ktorá používa na stavbu zrubov technológiu zrubových profilov z rastlého masívneho dreva, tradične používanú v severských krajinách a v severnej Amerike. Ako najlepšie riešenie na splnenie nášho cieľa je využívanie drevených profilov z lepeného profilovaného hranola. Hrubú stavbu je možné celú vyrobiť vo fabrike, kde každý kus je ofrézovaný do konečného tvaru a na stavbe sa montujú ako skladačka podľa montážneho výkresu. Tato technológia umožňuje postaviť hrubú stavbu za 4 – 10 dní v závislosti na veľkosti dom a kompletný dom je možné postaviť od momentu začatia výroby už za 3 mesiace. Postupom času boli v našej prevádzke na Makove vyčlenené a zrekonštruované samostatné výrobné priestory pre drevostavby. Od roku 2010 používame vlastnú  modernú CNC linku na opracovanie dreveným profilom Hundegger K2i. Pomocou tejto technológie sme schopní vyrobiť zrub priamo na požiadavku zákazníka. Postupom času sme reagovali na nové požiadavky našich zákazníkov a vyvinuli sme aj nové skladby sendvičových stien s využitím rôznych nosných drevených prvkov ako sú lepené zrubové profily, CLT panely alebo KVH hranoly. Tak aby naše domy bolo možné postaviť aj v bežnej zástavbe rodinných domov, kde klasickú zrubovú stavbu z urbanistických dôvodu nie je povolené postaviť. A zároveň aby tieto stavby spĺňali aj aktuálne normované požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, kde od tohto roku 2021 všetky stavbu musia byť v energetickej triede A0/A0+, čo predstavuje stavby s takmer nulovou spotrebou energií. Na produkciu týchto sendvičových prvkov v súčasnej dobe dobudovávame novú výrobnú halu s portálovým žeriavom, ktorá bude umožňovať aj výrobu veľkorozmerných panelových prvkov. Na výrobu používame lepené prvky, ktoré dovážame z Rakúska, Nemecka a Fínska. Okrem využitia na výstavbu rodinných domov použitie lepených konštrukčných hranolov umožňujú realizovať aj stavby s veľkými rozmermi – sklady, výrobné haly, telocvične a pod.

Služby.
V roku 2006 sme rozšírili naše portfólio o sektor služby. Cítili sme potrebu diverzifikovat sa a tým znížiť potencionálne riziko. V súčasnosti ponúkame pestovné služby, ochranu porastov pred škodcami, odborne prerezávky, výsadbu stromčekov, výstavbu ochranných plotov a iné . Mame zaškolený kvalifikovaný personál s ktorým môžeme pôsobiť nielen na Slovensku ale aj v okolitých krajinách – Česko, Rakúsko, Nemecko.