Protihlukové panely sa používajú ako súčasť zariadenia umiestneného v nechránenej expozícii na zníženie hluku z cestnej a železničnej dopravy alebo priemyselných prevádzok v okolí obývaných častí.

 Hlavné výhody drevených protihlukových panelov. Zníženie prenikania hluku do okolia obývaných častí a do voľnej prírody. Systém plní i estetickú funkciu – skrýva technologické celky, stavby a iné javy pôsobiace rušivo v prírodnom prostredí. Naša spoločnosť zabezpečuje i odbornú montáž protihlukových stien. Sme vybavení potrebnou mechanizáciou a zamestnávame tím odborne vyškolených pracovníkov na montáž systémov protihlukových stien. Dokážeme zabezpečiť vysokú odbornú kvalitu a rýchlosť montáže.

Delenie

Drevené panely

Drevené panely sú tvorené dre veným rámom a pohltivou výplňou. Ochrana výplne proti vlhkosti je zaistená špeciálnou fóliou. Drevené prvky sú vyrábané z reziva I. triedy ošetreného impregnáciou podľa STN EN 350-2

Základné rozmery 3960 x 1000 x 120

Zvuková nepriezvučnosť 24 – 35 dB (kategória B3 – B4 podľa STN EN 1793 – 2)

Panely proti oslneniu

Vyrábajú sa v rovnakých rozmeroch ako panely protihlukové. Používajú sa na zabránenie oslnenia protiidúcich vozidiel v cestnej a železničnej doprave. Drevené prvky sú vyrábané z reziva I. triedy ošetreného impregnáciou podľa STN EN 350-2

Zvuková pohltivosť 6 – 10 dB (kategória A3 podľa STN EN 1793 – 1)

Impregnácia Prípravok Impralit KDS. Predpokladaná doba životnosti panelov bez údržby = 50 rokov