Zadávateľ zákazky: Gasparik, s. r. o.;

Názov zákazky: Linka na spracovanie reziva z guľatiny

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je linka na spracovanie reziva z guľatiny. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na TU.

 

Aktualizácia 27.05.2021
Záznam z vykonaného prieskumu trhu nájdete tu: PDF

 

Jednotlivé súbory výzvy:

Výzva na predkladanie CP_linka na spracovanie reziva z guľatiny (.pdf)

Návrh zmluvy – linka na spracovanie reziva z guľatiny (.doc)

Kúpna zmluva Príloha č.1 (.xls)

Kúpna zmluva Príloha č.2 (.xls)

Kúpna zmluva Príloha č.3 (.doc)


Lehota na predkladanie ponúk: do 26.05.2021, 10:00 hod.”