+421 41 4364 235

Delenie

Drevené panely

Drevené panely sú tvorené dre veným rámom a pohltivou výplňou. Ochrana výplne proti vlhkosti je zaistená špeciálnou fóliou. Drevené prvky sú vyrábané z reziva I. triedy ošetreného impregnáciou podľa STN EN 350-2

Základné rozmery 3960 x 1000 x 120

Zvuková nepriezvučnosť 24 - 35 dB (kategória B3 - B4 podľa STN EN 1793 - 2)

Panely proti oslneniu

Vyrábajú sa v rovnakých rozmeroch ako panely protihlukové. Používajú sa na zabránenie oslnenia protiidúcich vozidiel v cestnej a železničnej doprave. Drevené prvky sú vyrábané z reziva I. triedy ošetreného impregnáciou podľa STN EN 350-2

Zvuková pohltivosť 6 - 10 dB (kategória A3 podľa STN EN 1793 - 1)

Impregnácia Prípravok Impralit KDS. Predpokladaná doba životnosti panelov bez údržby = 50 rokov

Realizácie